skip to Main Content

3 nye spesialtilbud på Klubben treningssenter:

1. Familietilbud
For familier der to vaksne og to barn under 18 år er årsmedlemmar, trener den yngste gratis.

2. Studenttilbud
For skuleelevar, studenter eller andre som bor borte, men er hjemme i ferier og enkelte helger i løpet av året, kan dei tegne årsmedlemskap for 500 kr.
Ta kontakt med Ingvar, 41532653, for å gjøre avtale.

3. Trening det året en fyller 14 år
Ungdom kan tegne medlemskap fra nyttår det året dei fyller 14 år, dvs. ved nyttår når dei går i 8.klasse. Kravet er at dei er sammen med en voksen som er over 20 år når dei trener.

Back To Top